Individuell terapi

Anna Lindgren Terapi Individuell terapi

Terapi

Terapi är ett sätt att utvecklas som människa och förstå sig själv på en djupare nivå. Ofta söker man terapi när något i livet känns svårt. Du som söker terapi har kanske ett problem som du inte ser en lösning på. Kanske bär du på en smärta, känner dig ångestfylld eller deprimerad. Kanske har du ett behov av förändring i ditt liv eller funderar över meningen med livet.

Att välja terapi

Varje människa är unik och har sitt behov av hur arbetet med ett läkande eller en utveckling ska se ut. Att välja terapiform och terapeut kan – av den anledningen – vara svårt. Det viktigaste i mötet är att du känner ett förtroende och att du känner dig trygg. När vi träffas första gången får du berätta om din situation och vi kan prata om hur vi skulle kunna arbeta tillsammans. Därefter kan du välja om du vill påbörja ett samarbete. Hur lång tid terapin pågår och hur djup processen blir styrs av dina behov.

Att gå i terapi

Varje terapiprocess är individanpassad. Därmed är ingen terapi den andra lik.

Men oftast börjar den terapeutiska processen med att vi tittar närmare på din nuvarande situation och din tidigare historia. Vi utforskar om du har tankar, känslor eller beteenden som inte är konstruktiva i ditt liv. Vi pratar också om hur du skulle vilja ha det i ditt liv. Hur ser dina behov och din längtan ut. Hur kan du hitta en riktning i livet som känns berikande för dig.

Jag arbetar både med psykosyntesterapi och andra psykoterapiinriktningar som exempelvis KBT och ACT. Jag kombinerar dessa för att terapin ska passa dig på bästa sätt.

Psykosyntesterapi

Psykosyntesterapi – en psykologi med själ och hjärta

Läs mer


Psykoterapi KBT, ACT

I Kognitiv beteendeterapi arbetar vi med att konstruktivt förändra tankar, känslor och handlingsmönster.

Läs mer