Imagoterapi

Imagoterapi

Imago relationsterapi har utvecklats av psykologerna Harville Hendrix ​och Helen Hunt i USA. Metoden bygger på forskning och mångårig erfarenhet av parterapi.

Imagoterapi handlar om kommunikation

I Imagoterapi arbetar man till stor del med kommunikationen i relationen – den verbala och den icke-verbala. I en kärleksrelation behöver vi både kunna uttrycka kärlek samt lösa konflikter och prata om önskemål om förändring av beteenden.

Det är inte ovanligt att man fastnar i negativa cirklar när förälskelsen gått över. Trots att man tycker att man uttrycker sig tydligt så kan det upplevas som kritik. Och även om man inte vill bråka så kan man lätt hamna i återkommande gräl. Och fastän man vet hur bra det känns att uttrycka kärlek så låter man tiden gå. Tystnaden och avståndet växer. Om inte konflikterna går att lösa och om man inte kommer ifrån känslan av brist på kärlek så är risken att man gör ett uppbrott eller känner en hopplöshet och börjar leva parallella liv.

I Imagoterapin kan man se att den negativa utvecklingen ofta uppstår på grund av att man inte kommunicerar på ett optimalt sätt samt att man vanligtvis har en omedvetenhet om hur parets unika relationella beteendemönster påverkar parrelationen.

Konstruktiva uttryck och aktivt lyssnande

Som par får man i Imagoterapin lära sig att både uttrycka sig konstruktivt och aktivt lyssna. Det innefattar bekräftelse och empatiskt bemötande.

Man har också möjlighet att förstå hur beteendemönster påverkar kärleksrelationen. Ofta kan man se hur beteendemönster uppstått tidigare i livet under barndomen.

Imagoterapi hjälper er lösa problem

När man har lärt sig kommunikationsverktygen och fått en ny förståelse för både sig själv och varandra så har man en ny möjlighet att lösa konflikter och problem. Förhållandet kan få ett nytt djup och kärleken kan väckas igen.

Kontakta mig så berättar jag mer!