Psykoterapi KBT ACT

Psykoterapi KBT ACT 1

KBT

I Kognitiv beteendeterapi arbetar vi bl a med att kartlägga tankar, beteenden och känslor samt använder oss av träning och nyinlärning – ofta med hemuppgifter – för att förändra negativa mönster. Vi arbetar på ett strukturerat och målstyrt sätt.

Bakgrund KBT

KBT har sin grund inom Inlärningspsykologin och beteendeterapin. Terapiformen har utvecklats vidare. I ett andra steg i utvecklingen av KBT influerades man av Kognitionspsykologin. I dag i den tredje vågens KBT tar man också hänsyn till känslor och man arbetar med österländskt influerade terapiverktyg såsom exvis Mindfulness.

Acceptance Commitment Therapy

I ACT arbetar vi med att förändra förhållningssättet till symtom. Vi arbetar med träning i acceptans och avidentifiering. sk kognitiv fusion från symtomen. Vi arbetar också med mindfulness och att fokusera på värderingar.

Bakgrund Acceptance Commitment Therapy

ACT har utvecklats inom KBT:s behandlingsfält och är en beteendeteoretisk terapi. Man utgår ifrån att man kan ha livskvalitet oavsett vilka symtom man bär på samt ha medvetna och värdestyrda handlingar. Därför utvärderas inte terapiarbetet utifrån avsaknad av symtom utan om man kan leva ett meningsfullt liv.