Psykosyntesterapi

Psykosyntesterapi är en psykoterapiform som fokuserar både på svårigheter i livet och människans styrkor, kvaliteter och förmågor samt på frågor kring värderingar, livsmål och mening. Hela människan omfattas – kropp, intellekt, känsla och själ.

I terapiarbetet har vi tillgång till en mängd olika metoder. Vi använder oss av traditionell samtalsterapi samt andra metoder som exempelvis vägledda visualiseringar, symboldrama, fri teckning och gestaltterapitekniker. Valet av metod görs utifrån vem du är och vad som passar just dig.

Psykosyntesterapin har också relationen mellan terapeut och klient i centrum, vilket innebär att terapeuten är aktiv i den terapeutiska processen.

Inom psykosyntesen finns – om klienten väljer det – ett existentiellt perspektiv som kan handla om frågor om meningen med livet. Det perspektivet innefattar ett holistiskt synsätt. Terapeuten kan – utan att leverera en ”sanning” – följa klienten i sitt sökande efter en fördjupad mening.

Bakgrund psykosyntesterapi

Psykosyntesterapi 1

Psykosyntesen grundades av den Italienska psykiatrikern Roberto Assagioli. Han var elev till Sigmund Freud, men ansåg att Freuds psykoanalys var för sjukdomsfokuserad. Assagioli ville i terapiarbetet inkludera både det som är svårt i livet samt människans förmåga till kreativitet, andlighet och kärlek. Senare kom Assagioli att samarbeta med bla Abraham Maslow, Erich Fromm och Carl Rogers i USA.

Psykosyntesterapi är en psykodynamisk psykoterapi, vilket innebär att man utgår från att tidigare erfarenheter i livet påverkar våra tankar, känslor och beteenden idag. Psykosyntesen är också en humanistisk psykologi. Här har man ett fokus på vår förmåga att göra val, ta ansvar och styra våra liv. Avidentifiering är också en viktig del inom psykosyntesterapin, att välja att vara med sina känslor och tankar utan att förneka dem och samtidigt undvika att förlora sig i dem. Sökandet efter självkännedom eller sökandet efter mening har också setts som naturligt inom psykosyntesen.

Psykosyntesterapin har utvecklats sedan den grundades. Att arbeta för att skapa en större harmoni mellan motstridiga delar inom människan har utvecklats genom årens lopp, sk delpersonlighetsarbete. Man har också påverkats och tagit intryck av andra traditioner såsom bl a den kognitiva modellen, självpsykologin, det relationella perspektivet och nya rön inom spädbarnsforskning.

Idag finns psykosyntesinstitut i Europa, Australien, Kanada, Latinamerika, Sydafrika och USA. Psykosyntes är en erkänd psykoterapimetod inom European Association for Psychotherapy, EAP, som har definierat gemensamma krav för en europeisk legitimation för psykoterapeuter.