Anna Lindgren Terapi Parterapi Parbesiktning

Parbesiktning

I parbesiktningen skapar ni en förutsättning för ett långsiktigt lyckligt förhållande.

Så här går en parbesiktning till

Under två samtal arbetar vi med att utveckla er relation.

Vid vårt första möte får ni möjlighet att reflektera över hur ni har det i ert förhållande. Ni kommer kunna få en djupare förståelse för era problemområden och styrkor.

Vid det andra mötet kommer ni att få information och råd utifrån hur just er relation ser ut.

Ni får med er verktyg som hjälper er att hantera potentiella svårigheter och stärker det positiva i er relation så att ni även fortsättningsvis kan ha en varm kärleksrelation.