Om mig 1

Anna Lindgren

Jag är diplomerad psykosyntesterapeut på PsykosyntesAkademin i Stockholm och har en basutbildning i psykoterapi. Min teoretiska utgångspunkt är integrativ, med ett – i första hand – psykosyntesiskt grundperspektiv som innefattar psykodynamisk, humanistisk, relationell och transpersonell psykologi. Jag utgår också från kognitiv beteende terapi, ACT samt anknytningsteori.

Jag är utbildad parterapeut vid Svenska Imagoinstitutet i Kungsbacka samt har en vidareutbildning inom parterapi hos Kulturmakaren, parterapeut Eva Sanner.

Jag har en ansvarsförsäkring och är medlem i PsF (Psykosyntesföreningen). Jag har tystnadsplikt och går regelbundet i handledningssamtal. PsykosyntesAkademin är som utbildningsinstitut medlem i EFPP (European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy) och EAP (European Association for Psychotherapy).