Konflikthantering 1

Konflikthantering på arbetsplatser

Det är naturligt att det uppstår någon form av konflikt i företag och organisationer.

Det viktiga i sammanhanget är att inte låta motsättningarna växa och bli så stora så att de påverkar verksamheten.

Man behöver hantera – och inte undvika – dessa meningsskiljaktigheter. Ofta klarar organisationer/verksamheter av att göra det internt. Men om det går för lång tid, kan konflikten växa och cementeras. Det som från början handlade om en sakfråga kan komma att handla om personer och relationer på arbetsplatsen. Då kan man behöva hjälp utifrån för att ta sig ur den uppkomna situationen.

Om inte riskerar man att stridigheterna befästs än mer; med ökad risk för sjukfrånvaro, minskad trivsel och motivation. Vilket förstås ytterst påverkar verksamhetrens resultat.

När man befinner sig mitt i en konflikt så kan det vara svårt att överblicka hur djupgående och svåra konsekvenserna kan bli.

Våra tjänster

Stöd till dig som chef kunna hantera en pågående konflikt

Vi träffar dig, analyserar och hjälper dig att förstå bakomliggande orsaker till den uppkomna situation. Tillsammans utarbetar vi en lösning för komma framåt

Stöd till arbetsgruppen som befinner sig i konflikt

Vi träffar hela arbetsgruppen, säkerställer att vi får en utförlig problembeskrivning. Analyserar utfallet enligt beprövade modeller. Vi identifierar orsaker till det uppkomma läget och tar fram  lösningsförslag.

Stöttning till affärskritiska roller där en konflikt uppstått

Vi träffar individerna, vi arbetar igenom problematiken på det djup som situationen kräver. Vi skapar förutsättning för att relationen förbättras och för att ett gynnsamt samarbete ska kunna fortsätta i det vardagliga arbetet.

Vår kompetens

Vi har en unik kompetens inom området konflikthantering.

Susanne med sin businesskompetens som innefattar teori, modell och forskning kring konflikter. Susanne har arbetat med stöd till ledare på företag tex Eriksson, ÅF/AFRY, Kommunalt ägda bolag och start-up Techbolag.

Anna med sin djupa kunskap om interpersonella relationer, neurobiologisk förståelse för vad som händer i våra hjärnor i konfliktsituationer samt arbete med grupprocesser.

En första fri konsultation

Vi erbjuder 30 minuters konsultation fritt, då du som uppdragsgivare har möjlighet att få mer information om arbetssätt och hur vårt samarbete skulle kunna se ut.

Välkommen att kontakta oss på tfn 0709-47 17 50 info@annalindgren.se eller tfn 073-809 47 02 susanne@aledarutveckling.se .